De stedenbouwkundige verordeningen

Het ontwerpen van gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen


Het ontwerpen van de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (GemSV) van :


Het ontwerpen van de Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (ZGSV) van :


Studies en onderzoek :