De andere verplaatsingswijzen

De personen met beperkte mobiliteit

Het zwaar verkeer

De fietsers en voetgangers